Caixin
Zhang Jiwei

Deputy Chief Editor of Caixin Media and Editor-in-Chief of Caixin.com